ALFABE

Bilgiye ve birikime dayalı yazılarını “telgrafhane. org” sitesinden izlediğimiz Taylan Özbay, İlhan Selçuk’u andığı yazısında, onun “AtatürkçülüğünAlfabesi” adlı kitabından alıntı yapmış. Diyor ki Selçuk: 
“En karanlık dönemde en ileri atılımların inancını yitirmeyen adamdır Atatürk; işgal altındaki Türkiye’de bağımsız Cumhuriyeti düşünebilen ve amaçlayan kişidir.” 
Bu söz, etrafımızda tanık olduğumuz karamsarlığa, kuşatılmışlığa, yozlaşmaya, ilkesizliğe karşı bir yeniden diriliş reçetesidir.

Işık Kansu
Cumhuriyet

Yorumlar

Popüler Yayınlar